ANASAYFA HAKKIMIZDA ÜRÜNLER SUNUMLAR REFERANSLAR SERTİFİKALAR HABERLER MAKALELER KVKK Aydınlatma Metni İLETİŞİM BG REHBER E-DERGİ

ISO 20000-1 ITIL - Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000-1 ITIL - Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000-1 ITIL Nedir?

ISO 20000-1 ITIL - Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standardı bir BT firmalarının operasyonlarını nasıl kuracağı ve yöneteceği, nasıl bir hizmet vereceği hakkında çözümler üretilmesini sağlayan bir standarttır. Birden fazla standardın bir araya getirilerek BT firmalarının faaliyet süreçlerini yapılandırmak, uygulanabilir hale getirmek ve kurumsal yapılarını oluşturmak için tasarlanmış bir standarttır.

ISO/IEC 20000 Standardı, Ticaret Bakanlığı‘nca geliştirilen ITIL (IT Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi)’da tanımlanan süreç yaklaşımıyla bağlantılı ve bu yaklaşıma tamamlayıcıdır.

Toplam 11 adet modül birbiri ile etkileşim içindedir. Her bir modül birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde olup modüllerin birbirinden ayrı bağımsız modüller gibi düşünülmemesi gereklidir.

ISO 20000-1 ITIL Belgesinin Faydaları Nelerdir?

ISO 20000-1 ITIL belgesi müşterilere daha etkin hizmet verilmesinin sağlanması için modüllerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir yöntemdir.

Kuruluş ile BT arasında gerekli olan etkileşimi hızlı ve belirli kurallar çerçevesinde tasarlanmasını sağlar.

BT Hizmetlerinin yönetiminde birden fazla departmanın etkileşim içinde olmasını sağlar.

ISO 20000-1 ITIL kuruluşun tüm süreçlerinin entegre bir bakış açısı ile kütüphane niteliğinde kullanılmasını sağlar.

ISO 20000-1 ITIL felsefesi, bütün BT kuruluşlarının kendi operasyonlarına ve organizasyon şekillerine göre ölçeklenebilen süreç merkezli bir yaklaşımı destekler.

Kimler ISO 20000-1 ITIL Standardına Sahip Olmalıdır?

ISO 20000-1 ITIL Belgesi almak bazı sektörler ve bazı firmalar için zorunlu hale getirilmiştir.

Devlet ihalelerine girebilmek için ve kamu kurumlarında bilişim teknolojilerine yönelik bu tip hizmet alımlarında ISO 20000-1 belgesini şart koşmaktadırlar.

Bu belgenin alınmasının zorunlu tutulduğu firmalar E fatura Entegratör firmalardır.

Yazılım firmaları, Bilişim sektörüne yönelik Donanım Firmaları, Bilişim sektörü alt yapı firmaları, Bilişim sektörü teknik servis bakım onarım yapan firmalar, Bilişim sektörü yazılım donanım entegrasyon yapan firmalar, İnternet hizmeti sağlayan firmalar, Telekomünikasyon hizmeti sağlayan firmalar, Elektronik arşivleme ve yedekleme hizmeti veren firmalar, Veri tabanı işi yapan firmalar, Web hizmeti veren firmalar bu belgeyi alabilirler.