ANASAYFA HAKKIMIZDA ÜRÜNLER SUNUMLAR REFERANSLAR SERTİFİKALAR HABERLER MAKALELER KVKK Aydınlatma Metni İLETİŞİM BG REHBER E-DERGİ

SWITCHING

Switching (Ağ Anahtarı), iki ya da daha fazla bilgisayarın birbirleriyle haberleşmesine olanak sağlayan bir ağ donanımıdır. Her bir switch diğerlerinden bağımsız olarak veri alıp gönderme işlemi yapabilir. Portlarından birine bir veri paketi ulaştığında switch, gönderilen portu ve gönderenin MAC adresini tablosuna kaydeder ve inceledikten sonra hedef adresin portunu bulur.

  • Eğer herhangi bir hedef kadı bulamazsa veri paketini gelen kapı dışındaki tüm kapılara yöneltir.
  • Eğer MAC adresini biliyorsa veri paketini yalnızca hedef kapıya gönderir.
  • Eğer Alıcı ile Göndericinin veri paketi aynıysa veri paketini siler.

Switch‘in her bir portunun bant genişliği aynıdır. Herhangi bir port, başka bir porttaki bilgisayar ile bağlantı kurmaya çalıştığında diğer portlardaki cihazlar bundan etkilenmez. Bunun nedeni haberleşmenin mac adresi üzerinden yürümesidir.

Switching İçin Kullanılabilecek İletim Yöntemleri

Depola ve İlet (Store and Forward): Bu iletim yolunda switch her veri paketini iletimden önce ara belleğe alarak kontrol toplamı yaratır. Bu kontrol toplamının pakette kayıtlı olmadığı görülürse paket iletilmez. Böylece hatalı paketlerin de ağ içinde dolaşması önlenmiş olur.

Kestirme (Cut Through): Switching, veri paketinde yalnızca MAC adresi bilgilerini alır ve iletir. Hata kontrolü yoktur ancak diğer switchlerin ya da daha üst OSI katmanların hatayı bulmalarından yola çıkılır. Bu yöntem daha hızlı bir yöntemdir.

Serbest Parça: Depola ilet ve kestirme yöntemlerinin avantajlarını kullanmaya çalışan bir yöntemdir. Adresleme bilgisinin de içinde bulunduğu veri paketinde ilk 64 byte okunur ve paket kontrol toplamı olmadan iletilir. 64 byte’lık Ethernet’teki minimum veri büyüklüğüne ulaşamayan veri paketleri ayrılır ve silinir.

Uyarlamalı Anahtarlama (Adaptive Switching): Diğer üç yöntemle kıyaslandığında bu yöntem kendi kendine seçim yapmaktadır.