ANASAYFA HAKKIMIZDA ÜRÜNLER SUNUMLAR REFERANSLAR SERTİFİKALAR HABERLER MAKALELER KVKK Aydınlatma Metni İLETİŞİM BG REHBER E-DERGİ
İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği İç Tetkikçi Eğitimi, tetkiklerin planlanmasında, uygulanmasında ve raporlanmasında kuruluşlara yön göstermektedir. Bilgi güvenliği, bir kuruluşun müşterilerine ürün ve hizmet sunmasını etkileyebilecek önemli bir iş süreci olarak tanınmaktadır. Doğru ve etkin bir biçimde yönetilmediği taktirde, kazancı doğrudan etkileyebilmektedir. Bu eğitim, kurumları riskten korumak için, katılımcılara bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin (ISMS) uygunluğu ve etkin uygulanması hakkında değerlendirme ve raporlama yapmak için gerekli bilgi ve becerileri vermek üzere tasarlanmıştır.

Bir kuruluşun, bilgi güvenliğini tüm yönleriyle değerlendirebilmek için gerekli uzmanlık seviyesindeki pratik bilgi ve beceriler, öğrenilebilir ve kazanılabilir yeteneklerdir.

Bu eğitim sayesinde kuruluşlar; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine yönelik uluslararası standarda uygunluğu, iç tetkik aracılığıyla bilgi güvenliği yönetimini müşterinin şartlarına uyacak şekilde sunma becerisinin gösterilmesini ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin standart ile karşılaştırmasını sağlayabilirler.

İç Denetçi Eğitim İçeriği

 • ISO/IEC 27001:2013 standardını anlamanın, tetkikler için nasıl bir temel oluşturduğunun gösterilmesi
 • ISO 27001 standardının gereksinimleri
 • Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Politikası
 • BGYS Prosedürleri
 • BGYS dokümantasyon yapısı
 • BGYS kontrolleri
 • Kurumsal Güvenlik
 • Varlık Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Güvenliği
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
 • Haberleşme, Ağ ve Sistem güvenliği
 • Erişim Güvenliği
 • Bilgi Sistemleri Satın alma
 • Geliştirme ve Bakımı
 • Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • Tetkik Eğitimi
 • Tetkik planlaması (uygulamalı)
 • Tetkik soru listesi hazırlama (uygulamalı)
 • Tetkik uygulama esasları
 • Tetkik raporlama ve takip (uygulamalı)
 • Tetkikçi sınavı (son gün 2 saat)

Kimler Katılmalı?

 • ISO/IEC 27001:2013 standardını bilen personel,
 • Tetkik işlemlerini düzenleyen yöneticiler,
 • Bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini tetkik etme sorumluluğu verilmiş kişiler,
 • Bilgilerini güncellemek isteyen mevcut tetkikçiler.

Siber Güvenlik Eğitimi

Bilgi güvenliği kapsamı başta olmak üzere bilgisayar ağları, işletim sistemleri, uygulama yazılımları ve veri tabanları gibi akla gelen tüm konuları içermektedir.

Eğitim İçeriği

 • Kullanıcı Güvenliği
 • Yöneticilere Odaklı Genel Güvenlik
 • Sosyal Mühendislik: Saldırı ve Korunma Yöntemleri
 • Bilgi Güvenliğine Giriş
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama
 • Yöneticilere Odaklı ISO 27001 Bilgilendirme
 • Siber Olaylara Müdahale Ekibi
 • Kritik Altyapıların Korunması
 • Windows Güvenliği
 • Microsoft Sistemleri Güvenliği
 • Linux Güvenliği
 • TCP/IP Ağ Güvenliği
 • Aktif Cihaz Güvenliği
 • Sistem Güvenlik Denetimi
 • Temel Güvenlik Denetimi
 • Kablosuz Ağ Güvenliği
 • Kayıt Yönetimi

*Eğitim süresi, günleri ve ücretleri hakkında detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Kimler Katılmalı?

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Askeri kurumlar
 • Özel sektör kurumları
 • Tüm büyük ya da küçük ölçekli kuruluşlar
İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ